โรงพยาบาลพญาไท 2 ทุ่มกว่า 10 ล้านบาท เปิดคลินิกนวัตกรรมระงับปวด ตอบโจทย์ Life Style คนเมือง แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมและอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยไม่ผ่าตัด

พุธ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๗ ๐๙:๒๑
โรงพยาบาลพญาไท 2 ประกาศเดินหน้าพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อก้าวสู่การเป็น Phyathai 2 Center of Excellenceทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาทเปิด "คลินิกนวัตกรรมระงับปวด" เสริมศักยภาพด้านบริการ วินิจฉัย และดูแลรักษาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ให้ครบวงจร ด้วยนวัตกรรมการรักษา แบบไม่ต้องผ่าตัดเพื่อเยียวยาผู้คนให้ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม คาดเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยร้อยละ 20 แก่สถาบันกระดูกและข้อ ของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 2 ทุ่มกว่า 10 ล้านบาท เปิดคลินิกนวัตกรรมระงับปวด ตอบโจทย์ Life Style คนเมือง แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมและอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยไม่ผ่าตัด

ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ" แพทย์หัวหน้าสถาบันและแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวถึงการเปิดคลินิกนวัตกรรมระงับปวดว่า "การเปิดคลินิกนี้ เป็นหนึ่งในแผนการเสริมศักยภาพบริการด้านการแพทย์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาล (Phyathai 2 Center of Excellence) ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ด้วยเล็งเห็นโอกาสในการรองรับผู้ป่วยจากปัญหาปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน ที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรม ที่เพิ่มมากขึ้น จากสถิติของสถาบันฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี2559 มีผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11"

โดยในงบประมาณ 10 ล้านบาทเป็นการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพแพทย์ การปรับปรุงสถานที่ และแบ่งเป็นการเพิ่มเทคโนโลยีและอุปกรณ์หัตถการประมาณร้อยละ 70 ซึ่งประกอบด้วย ห้องทำหัตถการในกลุ่มนวัตกรรมการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อโดยไม่ต้องผ่าตัด เครื่องฉายภาพรังสีระหว่างทำหัตถการ C-Arm ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้งานร่วมกับการทำหัตถการ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการผู้ป่วย

ด้าน Academic สถาบันร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นปีที่ 2 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำวิจัยโรคด้านกระดูกและข้อ การร่วมฝึกสอนแพทย์ Fellow ร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า และการจัดกิจกรรม Journal Club เพื่อให้ทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพได้ศึกษา งานวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลคนไข้ของสถาบัน โดยมีผลงานการวิจัยที่กำลังรอตีพิมพ์ ในวารสารทางการแพทย์

"เราตั้งเป้าหมายในการรองรับจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือเพิ่มขึ้น 10,000 รายต่อปี ซึ่งเรามี ทีมแพทย์กระดูกและข้อกว่า 10 สาขา อาทิ เฉพาะทางด้านปวดคอ เข่า และหลังเรื้อรังแบบไม่ผ่าตัด ด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ด้านอุบัติเหตุทางกระดูก ด้านกระดูกในเด็ก ด้านมือและจุลศัลยกรรม ด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ด้านศัลยกรรมเท้าและข้อเท้า ด้านมะเร็งกระดูก ด้านเวชศาสตร์การกีฬา นักเทคนิคการแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ที่จะรองรับและให้บริการผู้ป่วยแบบคนในครอบครัวเพื่อความอุ่นใจของผู้ป่วย"

"ในปีที่ผ่านมาสถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 มีผู้มาเข้ารับบริการ 52,000 ราย มีสัดส่วนรายรับประมาณร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลทั้งหมด โดยปีนี้ตั้งเป้าจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 62,000 รายภายในสิ้นปี หรือประมาณร้อยละ 20" ศ.นพ.ธไนนิธย์ เพิ่มเติม

ในส่วนของภาพรวมของโรงพยาบาลพญาไท 2 ในกลุ่มตลาดคนไทยยังคงทรงตัว มีการเติบโตร้อยละ 15 ในตลาดผู้ป่วยต่างชาติ โดยโตในกลุ่มพม่า จีน และกลุ่มผู้ป่วยประกันต่างชาติ

การเปิดให้บริการคลินิกนวัตกรรมระงับปวดในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้จัดแคมเปญ Care Your Healthพญาไท 2 ห่วงใยสุขภาพคุณ รณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพกระดูกและข้อที่แข็งแรง รู้เท่าทันโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภัยเงียบของโรคกระดูกและข้อในปัจจุบัน เปิดให้บริการรับคำปรึกษาปัญหาข้อสะโพกกับทีมแพทย์ เฉพาะทางกระดูกและข้อด้านข้อเข่าข้อสะโพก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนพฤษภาคม 2560 รวมถึงบริการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยเครื่อง DEXA ราคา 950 บาท และการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อเรื้อรังโดยไม่ต้องผ่าตัด

"การนำนวัตกรรมการรักษาหลากหลายวิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดมารวมกันอยู่ในสถาบันกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อเป็นทางเลือกที่ช่วยคลายความกังวลในการรักษาให้กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการ ผ่าตัด อีกทั้งเป็นนวัตกรรมการแพทย์ที่ช่วยรักษาและบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง จาก โรคปวดหลัง ปวดคอ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขมากขึ้น" แพทย์หัวหน้าสถาบันกระดูกและข้อ กล่าวสรุป

โรงพยาบาลพญาไท 2 ทุ่มกว่า 10 ล้านบาท เปิดคลินิกนวัตกรรมระงับปวด ตอบโจทย์ Life Style คนเมือง แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมและอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยไม่ผ่าตัด โรงพยาบาลพญาไท 2 ทุ่มกว่า 10 ล้านบาท เปิดคลินิกนวัตกรรมระงับปวด ตอบโจทย์ Life Style คนเมือง แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมและอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยไม่ผ่าตัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด