แถลงข่าวย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน

อังคาร ๒๕ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๐:๐๕
ท่องเที่ยววิถีชุมชน : นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอยอารยธรรม ศรีวิชัยสู่อาเซียน ปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระบรมธาตุไชยา และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเป็นการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสายพุทธธรรมในกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่นิยมในระดับประเทศและระดับอาเซียน

นายพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ในด้านต่างๆ อาทิ โฮมสเตย์ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะสามารถสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่าหลักล้าน และสามารถต่อยอดการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด