สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน Planet 21 “Soap for Hope” and “Linens for Life” โดย Novotel Phuket Vintage Park

จันทร์ ๒๔ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๒:๑๒
วันที่ 19 เมษายน 2560 โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตวินเทจปาร์ค จับมือกับมูลนิธิชุมชนภูเก็ต จัดกิจกรรม Planet21 "Soap for Hope and Linens for Life Charity" (หนึ่งในโครงการ CSR ซึ่งนำโดยบริษัท Sealed Air) ภายในงานมีการสาธิตการทำสบู่จากสบู่ใช้แล้ว และโชว์ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดที่ทำมาจากผ้าไลนิน ซึ่งทั้งหมดได้รับบริจาคมาจากทางโรงแรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ
สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน Planet 21 Soap for Hope and Linens for Life โดย Novotel Phuket Vintage Park

Soap for Hope เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของขยะอันเกิดจากสบู่ใช้แล้ว ได้มีการประเมินว่า โรงแรมที่มีห้องประมาณ 400 ห้อง จะผลิตขยะอันเกิดจากสบู่ใช้แล้วถึง 3.5 ตัน ต่อปี และเพื่อที่จะลดตัวเลขที่น่าตกใจนี้ โครงการ Soap for Hope เข้ามาเพื่อหวังจะแก้ปัญหาเพื่อรีไซเคิลสบู่ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยทางโครงการจะแจกจ่ายสบู่ที่ได้ไปยังชุมชนที่ร่วมโครงการ และหลังผ่านกระบวนการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่ได้บางส่วน จะถูกซื้อกลับเพื่อมาวางขายในโซนขายของที่ระลึกของโรงแรมในโครงการ

สำหรับโครงการ Linens for Life เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้จากผ้าไลนินที่ไม่ใช่แล้ว จากโรงแรมต่าง ๆ ที่ร่วมกันบริจาค โดยการแปรรูปผ้าไลนินที่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สบู่ เสื้อผ้า ปลอกหมอน และกระเป๋าผ้า นอกจากนั้นทางชุมชนยังได้รับการส่งเสริมและสอนวิธีการเย็บผ้า รวมทั้งได้รับบริจาคจักรเย็บผ้าจากโครงการอีกด้วย

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้จากโครงการ ทั้งสบู่และผลิตภัณฑ์จากผ้าไลนิน จะถูกขายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะไปสู่ครอบครัวที่ผลิตผลิตภัณฑ์ และอีกส่วนจะถูกนำไปส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิชุมชนภูเก็ต ซึ่งภายในงานนี้ ทางโรงแรมโนโวเทลภูเก็ตวินเทจปาร์ค สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึงหนึ่งหมื่นบาท เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิอีกด้วย

สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน Planet 21 Soap for Hope and Linens for Life โดย Novotel Phuket Vintage Park สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน Planet 21 Soap for Hope and Linens for Life โดย Novotel Phuket Vintage Park

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด