โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

จันทร์ ๒๔ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๑:๐๑
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล "ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย" แก่นางสาวศุภลักษณ์ นนทะภา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการขาย โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

รางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับสถานประกอบการทั่วประเทศซึ่งผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดการ MICE ตามมาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 ไม่เพียงผ่านการประเมินตามมาตรฐานเท่านั้น แต่โรงแรมฯ ยังสามารถอำนวยความสะดวกและให้การบริการด้านจัดงานประชุมในรูปแบบที่ยั่งยืน โดยมีสถานที่จัดประชุมแบบใช้แสงธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริการอันอบอุ่นใส่ใจตามวิถีวัฒนธรรมไทย

ค้นพบความโดดเด่นของรูปแบบการจัดงานประชุม ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 ที่ www.centrepoint.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด