ภาพข่าว: WHAUP เทรดวันแรก เปิดซื้อขายที่ 28 บาท

พฤหัส ๒๐ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๘:๓๑
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร (กลาง) ประธานกรรมการ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA Group) คุณเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่ 2 จากขวา) บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ นายวิเศษ จูงวัฒนา (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) คุณสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์ (ที่ 2 ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมด้วย นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ และ ดร.สันติ กีระนันทน์ (ซ้าย ) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรก WHAUP โดยราคา เปิดทำการซื้อขายที่ 28 บาท เพิ่มขึ้น 6.67% จากราคาจองซื้อที่ 26.25 บาท ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด