ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย จัดงาน Growth Day ครั้งที่ 1 พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ “โรคขาดฮอร์โมนเติบโตหรือโรคเด็กเตี้ยผิดปกติ” เผยปัญหาภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย

พฤหัส ๒๐ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๔:๑๑
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ประธานชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยและกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล(ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประธานสมาพันธ์ต่อมไร้ท่อเด็ก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ( Asia Pacific Pediatric Endocrine Society – APPES) (ที่ 2 จากซ้าย) และศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล รองประธานฝ่ายวิจัย ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยและกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกันให้สัมภาษณ์พิเศษ"โรคขาดฮอร์โมนเติบโตหรือโรคเด็กเตี้ยผิดปกติ" พร้อมเผยปัญหาภาวะเด็กเตี้ยในสังคมไทย ทั้งนี้ยังได้ฝากเตือนผู้ปกครองระวังอย่าหลงเชื่อสื่อสังคมออนไลน์หลอกโฆษณาเกินจริง ทั้งเรื่องการเพิ่มขนาดความสูงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการยืดกระดูก การรับประทานหรือพ่นฮอร์โมนเติบโต การรับประทานอาหารเสริมสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ และการฝังเข็ม ช่วยให้เพิ่มความสูงได้เป็นเรื่องไม่จริง หรืออายุ 20-25 ปียังช่วยให้สูงได้อีก 5-10 ซม.ซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง โดยมี ผศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์พิเศษ นอกจากนี้ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย จัดงาน Growth Day ครั้งที่ 1 สูงสมวัย: เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือประชาชนที่สนใจร่วมฟังเสวนาดังกล่าว โดยมี ศ.พญ. อวยพร ปะนะมณฑา และรศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร ร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็ก รวมถึงการรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนเติบโตเมื่อมีภาวะเตี้ยจากการขาดฮอร์โมนเติบโต และมีคุณโก๊ะตี๋ และผู้ป่วยที่ขาดฮอร์โมนเติบโต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และได้รับเกียรติจาก ท.พญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเธียร (จุ้มจิ้ม AF1) เป็นพิธีกรดำเนิรายการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานที่สงสัยว่ามีภาวะเตี้ยผิดปกติหรือขาดฮอร์โมนเติบโต เข้ารับการตรวจวินิฉัย และรับการรักษาที่ถูกต้องที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่มีกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อได้ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด