ภาพข่าว: CAT ร่วมพิธีรดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

พฤหัส ๒๐ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๓:๑๕
ภาพข่าว: CAT ร่วมพิธีรดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (DE) เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
ภาพข่าว: CAT ร่วมพิธีรดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด