ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบเงินจำนวน 300,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤหัส ๒๐ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๒:๔๔
นายทศพร โสภณเสถียรสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง 6 (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวกัญญณัฎฐ์ ประสิทธิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการสาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ในรายการ 'วันสายใจไทย-สืบสิ่งพ่อสร้าง สานต่อพ่อสอน' โดยมี พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการ (กลาง) ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนางอมรา อินทวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก (ซ้าย) รับมอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการสงเคราะห์สมาชิกสายใจไทยผู้ทุพพลภาพ จากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติ และสงเคราะห์ครอบครัวของผู้กล้าเหล่านั้น ให้สามารถดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด