ภาพข่าว: “WHAUP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

จันทร์ ๑๐ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๔:๔๘
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นพ. สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรและลงทุนในธุรกิจพลังงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 20,081.25 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "WHAUP"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด