ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

จันทร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๒:๐๒
กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

นายอารย์ ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า (Denla British School: DBS) นางเสาวณี ปาลเดชพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และกรรมการบริหารโรงเรียนานาชาติเด่นหล้า (Denla British School: DBS) บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด