แสนสิริ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เมษายนนี้ พร้อมแต่งตั้ง 2 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

จันทร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๑๗ ๐๙:๕๒
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ("แสนสิริ") ผู้ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 2 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีแผนจะจัดจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งกำหนดราคา 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ในเดือนเมษายนนี้ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

"วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท ตามแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2560 ซึ่งบริษัทได้วางแผนการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบรับความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้ 19 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 41,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการพัฒนาโครงการเป็นที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 8 โครงการ โครงการบ้านเดี่ยว 9 โครงการและโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ ในเซกเมนต์หรือระดับราคาระดับ medium–end และ hi–end เป็นหลัก โดยไฮไลท์ที่สำคัญในปีนี้ คือการเปิดตัว โครงการ"98 Wireless" (ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส) แฟลกชิปคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าโครงการรวมกว่า 8,700 ล้านบาท บนทำเลที่พักอาศัยระดับเอ็กซ์คลูซีฟบนถนนวิทยุ ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมสำหรับปี 2560 ไว้ประมาณ 36,000 ล้านบาท รวมทั้งประมาณการณ์รายรวมได้ไว้ที่ 34,000 ล้านบาท" นายเศรษฐา กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 11,687 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 72% จากช่วงไตรมาสก่อนที่มีรายได้ 6,784 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับไตรมาส 4 อยู่ที่ 1,599 ล้านบาท เติบโตขึ้น 165% จากไตรมาสก่อนซึ่งมีกำไร 603 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการรวมปี 2559 บริษัทมียอดขาย 31,589 ล้านบาท และมีรายได้รวม 34,395 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการทยอยส่งมอบคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ โครงการ เดอะ เบส เซ็นทรัล – พัทยา ซึ่งมียอดโอนไปแล้วถึง 95%, โครงการคอนโดมิเนียม The XXXIX (เดอะ เทอร์ทีไนน์) ซึ่งสามารถปิดการโอนได้เต็ม 100% อย่างรวดเร็ว โครงการคอนโดมิเนียม เอดจ์ สุขุมวิท 23 (EDGE Sukhumvit 23) ซึ่งทยอยโอนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด สะท้อนให้เห็นถึงสถานะผู้นำของบริษัท ตลอดจนผลงานที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทและหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เตรียมเสนอขายยังได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้จากเดิม "BBB" เป็นระดับ "BBB+" ซึ่งการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทสะท้อนถึงการมีสิทธิในการได้เงินต้นคืนที่เพิ่มขึ้นหลังจากสัดส่วนหนี้สินมีหลักประกันต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงต่ำกว่าระดับเกณฑ์ที่กำหนดโดยทางบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ที่ 20%

หุ้นกู้แสนสิริ เตรียมเปิดจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้ ผ่าน 2 สถาบันการเงิน ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-777-6784

หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด