ภาพข่าว: เปิดยิ่งใหญ่ “ธรรมศาสตร์-อาเซียน เอ็กซ์โป 2017”

พุธ ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๔๓
ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (คนกลาง) ดร.สุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน ธรรมศาสตร์-อาเซียน เอ็กซ์โป 2017 (TU-ASEAN Expo 2017) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปสู่สาธารณชน และเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสังคมอาเซียน 4.0 ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

คำอธิบายภาพจากซ้าย :

1.คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

2.ดร.สุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

3.ท่านทูตฟิลิปปินส์ Philipine Ambassador Mary Jo A.Bernardo - Aragon

4.ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5.รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.คุณฉมาพรรณ รังคะรัตน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

7.ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล อดีตเอกอัครราชทูต คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด