ภาพข่าว: การบินไทยร่วมมือกับ PayPal อำนวยความสะดวกช่องทางการชำระเงินแก่ผู้โดยสาร

ศุกร์ ๒๔ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๔๗
นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และมิสเตอร์ราหุล ชิงฮาล ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ PayPal ร่วมกันแถลงความร่วมมือระหว่างการบินไทยและ PayPal ในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็คทรอนิคส์ที่ปลอดภัยและรวดเร็วแก่ผู้โดยสารของการบินไทย ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง การบินไทยได้เริ่มใช้การชำระเงินค่าบัตรโดยสารผ่าน PayPal มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ทำให้รายได้จากการขายผ่านเว็บไซต์จากทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากชาวยุโรป และอเมริกัน การบินไทยจึงมุ่งหวังให้ลูกค้าในประเทศไทย และเอเชีย โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ได้รับรู้ถึงช่องทางความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการชำระเงินผ่าน PayPal อีกทั้งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "New WEB and Mobile Platform" ของการบินไทย เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารของการบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด