YEC สงขลา จัดกิจกรรม Open House พร้อมเปิดอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน Thailand 4.0”

พุธ ๒๒ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๑๘
วันนี้ (18 มี.ค.60) ที่ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานหอการค้า จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "Open House กิจกรรมต้อนรับ สมาชิก YEC สงขลา (สามัญ - สมทบ) ละลายหัวใจ ให้เราได้รู้จักกัน - Strong Together Toward Thailand 4.0 โดยมี ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC พร้อมด้วย นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดสงขลา นายชนเขต บุญญขันธ์ YEC จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิก YEC จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
YEC สงขลา จัดกิจกรรม Open House พร้อมเปิดอบรมหลักสูตร นักธุรกิจรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน Thailand 4.0

นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า YEC สงขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา สอดคล้องตามนโยบายของหอการค้าไทยที่นำโดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลาย เข็มแข็ง และยังเป็นเวทีสำหรับการพบปะ แลกเปลียนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมุมมอง วิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้กว้างไกลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมร่วมกับหอการค้า ทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและเป็นเครือข่ายที่มีมิตรภาพเข้มแข็งของหอการค้าทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

นับจากปี 2557 ที่จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบัน YEC สงขลา ได้จัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสานสัมพันธ์ให้กับกลุ่มสมาชิกผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ YEC First Class, YEC Giam Night Party, YEC @ Kanom, YEC Chiness Newyear Party นอกจากนี้ YEC สงขลา ยังจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับสมาชิกจากการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "การจัดการธุรกิจก่อสร้งอย่างมืออาชีพ โดยคุรไผท ผดุงถิ่น" , สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "CREATIVE MARKETING โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ" ส่วนงานด้านกิจกรรม CSR นั้นทางกลุ่มได้จัดนักธุรกิจ YEC ออกให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกับนักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การบริจากเงินให้กับผู้สูงอายุ ในสมาคมสงเคราะห์คนชรา มูลนิธิอนาถา และยังได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลาผ่านกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ งาน 40 ปี มิตรสัมพันธื ไทย-จีน งาน "Hatyai Hardsale 2016" ตลอดจนถึงการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อน YEC ทั่วประเทศ ผ่านงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ รวมทั้งงานสานสัมพันธ์ YEC ภาคใต้ตลอดระยะเวลา 5 ครั้งที่ผ่านมา นายทรงพล กล่าวและว่า

ในปีนี้ เนื่องในโอกาสที่ครบอายุการต่อสมาชิก และต้องเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่เข้ามาในรุ่นปี 2560 - 2562 ทางคณะกรรการขับเคลื่อนมีความเห็นตรงกันถึงปัญหาที่ผ่านมาว่า สมาชิกหลายๆ คน แม้จะสมัครมาเป็นสมาชิก YEC แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว YEC คืออะไร รวมตัวกันเพื่ออะไร เมื่อมาอยู่ในกลุ่มแล้วมีบทบาทอย่างไรบ้าง มีความสัมพันธ์กับหอการค้าอย่างไร นอกจากนี้ยังพบว่า สมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางกลุ่มจริงๆ ยังมีจำนวนจำกัด ถ้าเทียบสัดส่วนจากสมาชิกทั้งหมด สืบเนื่องจากการได้มีโอกาสเข้าไปร่วมอบรมในโครงการที่หอการค้าไทยจัดอบรมให้กับประธานหอการค้าทั่วประเทศ ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อ SEED 1 และได้เห็นรูปแบบการสัมมนาตลอดระยะเวลาหลายวันที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จนสามารถซึมซับถึงความรักในตัวองค์กร YEC รวมทั้งเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ YEC ต่ออนาคตของประเทศ จึงได้นำเสนอแนวทางนี้ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน YEC สงขลา ซึ่งทุกคนคิดเห็นตรงกันในการจัดหลักสูตรเฉพาะขึ้นมา เพื่อจะได้ให้สมาชิกได้รับรู้ เข้าใจ YEC อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งได้เติมความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัย พร้อมรับการแข่งขันที่รวดเร็ว และรุนแรงยิ่งขึ้นในโลกธุรกิจ สอดรับนโยบายประเทศในปัจจุบัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่การให้สมาชิกได้รู้จักบทบาท หน้าที่ สิทธิประโยชน์ของ YEC และได้เข้าใจว่า YEC พัมนาบ้านเกิดได้อย่างไร พร้อมกับเติมความรู้ทางธุรกิจไล่ตั้งแต่ การต่อยอดธุรกิจแบบ Family Business ธรรมนูญครอบครัว Thailand 4.0 การเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากนักธุรกิจรุ่นใหม่มากมาย การพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวม อ่านงบการเงิน การปั้นธุรกิจ Start up รวมไปถึงการเสริมบุคลิกภาพเพื่อให้มาดมั่น อย่างสง่างาม โดยวิทยากรทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนได้เรียนเชิญนั้นล้วนเป็นบุคคลที่โดดเด่นทั้งสิ้น ประกอบด้วยความรู้ ความสำเร็จ โดยหลายๆ ท่านเป็นนักธุรกิจและไม่ได้เป็นวิทยากรโดยอาชีพ แต่ก็พร้อมเสียสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้

ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา จึงถูกนำมารวมกันเป็นหลักสูตร ภายใต้ชื่อ YEC SONGKHLA COURSE "นักธุรกิจรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน Thailand 4.0" และจากการรับสมัครสมาชิกครั้งนี้ มีผู้สมัครหลักสูตร YEC COURSE จำนวน 50 คน ซิ่งเป็นสมาชิกสามัญ และมีสมาชิกสมทบจำนวน 82 คน เข้าร่วม นายทรงพล กล่าวทิ้งท้าย

YEC สงขลา จัดกิจกรรม Open House พร้อมเปิดอบรมหลักสูตร นักธุรกิจรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด