ภาพข่าว: บรรยายพิเศษแก่นักศึกษา ในโครงการ “ไอ-ดี แชร์ไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้วมหาวิทยาลัย”

อังคาร ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๑๔
สมบัษร ถิระสาโรช (คนกลาง) แบรนด์แอมบาสเดอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ I-DEE (ไอ-ดี) จัดโครงการ "ไอ-ดี แชร์ไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้วมหาวิทยาลัย" เดินสายบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เรื่องการต่อยอดความคิดด้านการทำงาน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์โชติกา ลิลา (ที่ 3 จากซ้าย) ต้อนรับ ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็ว ๆนี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวดิศญาณ์ ลิ่มสุวรรณ นักศึกษา

2. นายก้องเกียรติ เชิดศิริ นักศึกษา

3. อาจารย์โชติกา ลิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

4. คุณสมบัษร ถิระสาโรช แบรนด์แอมบาสเดอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ ไอ-ดี

5. คุณโกสินธ์ อ่ำสุข โปรดิวเซอร์ บริษัท ตือ จำกัด

6. นายวรวิทย์ รุ่งทรัพย์เจริญ นักศึกษา

7. นางสาวแพรวพรรณ บุญช่วย นักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด