ภาพข่าว: ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SME ในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

พฤหัส ๑๖ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๔๕
นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า Asian Development Bank Institute (ADBI) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) จัดงานสัมมนาเรื่อง Empowering SMEs through Improved Financial Access : Role of SME Data, Credit Rating and Start-up Finance ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ณ ห้องรอยัล มณียา เอ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระดับภูมิภาคผ่านการระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินที่จำเป็นต่อการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ระบบข้อมูลและระบบการค้ำประกันสินเชื่อ Credit Rating/ Credit Scoring Hometown Investment Trust Fund เป็นต้น ภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ ธนาคารกลางและเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ในภูมิภาคเอเชียกว่า 10 ประเทศ

(ในภาพ) ศาสตราจารย์ ดร.โยชิโนะ นาโอยูกิ (นั่งกลางซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank Institute : ADBI) นายสุรพล โอภาสเสถียร (นั่งกลางขวา) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) นายกอบศักดิ์ ดวงดี (นั่งคนที่ 5 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียกว่า 10 ประเทศ ถ่ายรูปร่วมกันในงานสัมมนา Empowering SMEs through Improved Financial Access : Role of SME Data, Credit Rating and Start-up Finance ณ ห้องรอยัล มณียา เอ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด