ภาพข่าว: SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล ยื่นคำขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลักธนาคาร เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี

พฤหัส ๑๖ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๔๘
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ร่วมกับ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพิ่มการให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรแก่กลุ่มนิติบุคคล ต่อยอดจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มบุคคลธรรมดา ผ่านที่ทำการสาขาของธนาคาร ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลบัญชีสินเชื่อของผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บในเครดิตบูโรแก่เจ้าของข้อมูลให้มากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank)

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 02 265 4571-4

website: www.smebank.co.th / facebook: www.facebook.com/SMEDevelopmentBank

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร อรภัทร รังษีวงศ์ 02 612 5850

E-mail: [email protected] / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด