โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี (SISB) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ศุกร์ ๐๓ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๐๑
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ภายใต้การบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ หรือ SISB เริ่มการก่อสร้างสาขาธนบุรี และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เป็นโรงเรียนแรกของโรงเรียนนานาชาติงคโปร์ที่ได้มีการเปิดที่เขตธนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 750 คน โดยเปิดการเรียนการสอนนักเรียน ตั้งแต่อายุ 2 - 12 ปี (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) ด้วยหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ จีน และไทย เป็นสื่อการสอน ภายในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร อาคารเอนกประสงค์ในร่ม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ และสนามกีฬากลางแจ้ง คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2560-2561

นายยิว ฮอค โคว ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอสไอเอสบี และประธานคณะกรรมการโรงเรียน SISB (ประชาอุทิศ) กล่าวว่า "รู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับการขยายสาขาใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีเป็นสาขาที่ 5 ของกลุ่ม เอสไอเอสบี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำหลักสูตรสิงคโปร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และไทย และยังถือเป็นการเติบโตที่สำคัญของโรงเรียนด้วย"

นายยิว ฮอค โคว ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีพร้อมหลักสูตรการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในโรงเรียน อาทิ ศูนย์กีฬา และ ศิลปะ สำหรับที่นักเรียนจะสามารถที่จะไล่ตามความรักของพวกเขาในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆภายในโรงเรียน หน้าที่หลักของทางโรงเรียนก็คือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน"

ในปี 2556 กลุม่ เอสไอเอสบี ได้มีการขยายตัว และได้เปิดวิทยาเขตที่สามของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิในจังหวัดสมุทรปราการ และในปี 2559 กลุ่ม บริษัท ได้ฉลองการครบรอบ15ปี ด้วยการเปิดตัวชุดอาคารเรียนหลังใหม่ระดับมัธยม โครงการอาคารชุดใหม่นี้เป็นการขยายพื้นที่ของโรงเรียนสาขาประชาอุทิศซึ่งมีความกว้างถึง 9.5 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ศูนย์กีฬาที่ หอประชุม และหอพัก และภายในปี 2560 ทาง กลุ่ม บริษัท เอสไอเอสบีได้เริ่มการก่อสร้างสาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด