UTCC ม.หอการค้าไทย จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560

ศุกร์ ๐๓ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๐๐
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติธรรม วัดดุสิดารามวรวิหาร ซึ่งยอดรวมผ้าป่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แก่ 1,245,379 บาท ภายในงานมี ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมในพิธี ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร (เชิงสะพานพระปิ่นเกล่า ) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด