รายงานบันเทิง การแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ “ในดวงใจนิรันดร์” นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

พฤหัส ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๐:๓๓
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ พระราชวังพญาไท

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อถวายเป็น พระบรมราชานุสรณ์และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น "อัครศิลปิน" ที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถใน การทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์ และเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เอง และเพื่อสะท้อน พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ประสาน เสริมส่งกันอย่างแนบแน่น ด้วยบทเพลงที่ออกจากปลายปากกาของอัครศิลปินโดยแท้จริงเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเสมอมา

แนวทางการจัดดนตรี วนาสินธุ์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำ" โดยดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ นำเสนอชุด "ในดวงใจนิรันดร์" นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาขับร้อง ได้แก่ แสงเทียน ยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต ดวงใจกับความรัก อาทิตย์อับแสง เทวาพาคู่ฝัน คำหวาน แก้วตาขวัญใจ แผ่นดินของเรา ลมหนาว รัก ความฝันอันสูงสุด ไกลกังวล และอีกมากมาย รวมถึงบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาถ่ายทอดให้รับฟังรับชมกัน ในบรรยากาศสวนสวยของพระราชวังพญาไทที่มีความงดงามมากและตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีศิลปินคุณภาพทุกรุ่น รุ่นใหญ่นำโดย ๓ ศิลปินแห่งชาติ คุณสุเทพ วงศ์กำแหง คุณจินตนา สุขสถิตย์ คุณสันติ ลุนเผ่ รุ่นกลาง คุณวิระ บำรุงศรี คุณวิภู กำเหนิดดี และนักร้องคุณภาพรุ่นใหม่จากเวทีศาลาเฉลิมกรุง คุณศุภกิจ กัลยาณกุล คุณภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ คุณภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ คุณกนกวรรณ อินทรพัฒน์ ร่วมด้วยนักร้องจากกองดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ และนักร้องประสานเสียงจาก ๓ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญจากวง อ.ส. วันศุกร์ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์ - อ.นนท์ บูรณสมภพ พิธีกร ดีใจ ดีดีดี(ผัดไท) ศัลย์ อิทธิสุขนันท์(เอิร์ธ) บรรเลงดนตรีโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร โดยครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด