ภาพข่าว: ธนาคารเกียรตินาคิน “KKP” รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๗:๓๐
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนายวรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการ รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2559 จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัล SET Sustainability Awards ซึ่งจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: ธนาคารเกียรตินาคิน KKP รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ทั้งนี้ KKP เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2559 และยังได้รับการคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่2 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)สอดคล้องกับแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด