ไอแบงก์ ร่วมงาน Bangkok Halal 2017

จันทร์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๓:๕๕
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมาโนช แดงโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด "งาน Bangkok Halal 2017" ซึ่งการจัดงานปีนี้ภายใต้แนวคิด "Halal Tourism 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
ไอแบงก์ ร่วมงาน Bangkok Halal 2017

การท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี พลเอกสมโภชน์ เงินเจริญ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการจัดงานในปีนี้

นอกจากนี้ ผู้บริหารไอแบงก์ นำโดย นายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา นางสาวนุจรี ภักดีเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร และ นายอนุพงศ์ เชวงเกียรติกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินและร่วมให้คำแนะนำธุรกิจ ประเภท Startup / SMEs และ Business Success ในกิจกรรม MBM Award ครั้งที่ 2 และ นายสมชาติ มิตรอารีย์ ผู้จัดการบริหารส่วน ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยาการในงานสัมมนา "ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism โดยสถาบันอาหารร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "การสร้างโอกาสทางการตลาดในธุรกิจโรงงานผลิตอาหารฮาลาลอย่างไรให้สำเร็จ" ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด