ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับภาครัฐและเอกชนกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เมียนมา

พฤหัส ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ (ที่ 2 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ขวาสุด) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกลุ่มนักธุรกิจไทยเยือนเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เมียนมา โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับเมียนมาตามนโยบายรัฐบาล ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด