ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิต SMEs ไทย

อังคาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๐:๕๒
ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิต SMEs ไทย
นายรักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารสถาบันการเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอรับสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีนวัตกรรมใหม่ๆกับ ณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด