ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิต SMEs ไทย

ศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๗:๔๒
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงิน ลงนามกับ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล (ขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอรับสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิต SMEs ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด