ภาพข่าว: ธพส. รับมอบรางวัลระดับที่ 1 ประเภทตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ”

พุธ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๗:๒๙
ภาพข่าว: ธพส. รับมอบรางวัลระดับที่ 1 ประเภทตราสัญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน
นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับมอบรางวัลระดับที่ 1 ประเภทตราสัญลักษณ์ "กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน " จากนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด