สมาคมไก่ยิ้มรับออร์เดอร์ไก่เพิ่ม หลังลูกค้าทยอยสั่งซื้อต่อเนื่อง มองตลาดเกาหลีใต้-สิงคโปร์ลู่ทางสดใส

พุธ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๒:๐๓
นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยว่า บริษัทผู้ผลิตไก่เนื้อที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้รายงานว่าขณะนี้มีคำสั่งซื้อเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของไทยจากผู้นำเข้าหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่หลายประเทศในแถบยุโรปและเอเซียต้องประสบปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจากประเทศต้นทาง และหลายประเทศมีประกาศงดนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศที่มีการระบาดของโรค ทำให้ประเทศที่เป็นคู่ค้าเดิมหันมานำเข้าไก่จากไทยมากขึ้น

"จากความต้องการของตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปที่มากขึ้น รวมถึงเกาหลีใต้และสิงคโปร์ที่เปิดตลาดนำเข้าไก่ไทยเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นปัจจัยบวกส่งผลให้ความต้องการนำเข้าไก่จากไทยเพิ่มขึ้น สมาคมฯคาดว่าปีนี้ไทยจะมีการเติบโตของตลาดส่งออกเนื้อไก่ที่ 4-5% โดยจะสามารถส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก ได้มากขึ้นเป็นจำนวน 760,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 97,900 ล้านบาท" นายแพทย์อนันต์ กล่าว

นอกจากนี้ จากการดำเนินการอย่างเข้มแข็งของภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไก่ ในการมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต ทั้งการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม ตลอดจนการตัดแต่งเนื้อและการแปรรูปไก่ของไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทย มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และที่ผ่านมาไทยยังสามารถเจาะตลาดส่งออกเนื้อไก่สำคัญๆกลับคืนมาได้ นอกเหนือจากกลุ่มผู้นำเข้าหลักกว่า 20 ราย ที่มีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง สำหรับตลาดเกาหลีใต้ คาดว่าภายใน 2-3 ปีนี้ ไทยน่าจะสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดจำนวน 40,000 ตัน มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท กลับมาเท่ากับเมื่อ 12 ปีก่อน และคาดว่าการส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยไปยังสิงคโปร์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด