ภาพข่าว: รับรางวัลอันทรงเกียรติ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๗:๐๑
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีผลงานทางด้านการจัดการการกีฬาและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ โดยมีคุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ คุณยุพา ล่ำซำ พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ คุณปียารัตน์ ชวนะนันท์ คุณปุณฑริกา ใบเงิน และคุณชะตาบุญ คูเปี่ยมสิน พร้อมผู้บริหารมาร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด