ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับสมาคมสมาพันธ์ ICT ไทย ผลักดันดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๖:๔๒
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับคณะสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) นำโดย นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยเฉพาะความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Park Thailand ที่กระทรวงฯ จะดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และภาคประชาชน – สังคม ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้

ทางกรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายเอกชนยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ณ ห้องประชุม MICT 2 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด