ภาพข่าว: อิ่มใจ กิจกรรม “คูลดีกรี ฟังดี ได้ดี" มอบเงิน 100,000 บาท

ศุกร์ ๒๗ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๓:๔๑
คลื่นคูลฟาเรนไฮต์ 93 นำโดย คุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คูลเจรังรอง วัณรถ และ คูลเจภัทรวุฒิ สิงหเสนี เป็นตัวแทนนำเงินจากกิจกรรม "คูลดีกรี ฟังดีได้ดี" (COOL Degree : ฟังดีได้ดี) มอบให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย ณ สำนักงานสวนจิตรลดา โดยมี หม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณอมรา อินทวงศ์ ผู้อำนวยการสาย บัญชีและการเงิน เป็นผู้รับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด