ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 “Drive to Thailand 4.0”

พฤหัส ๒๖ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๒:๔๑
ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 Drive to Thailand 4.0
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 ภายใต้ชื่อ "Drive to Thailand 4.0" จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด