ภาพข่าว: ธพว. รวมพลังทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

อังคาร ๒๔ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๘:๓๑
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว. หรือ SME Development Bank ) โดย นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการบริหาร และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป และน้อมถวายบังคม แสดงความเคารพยืนสงบนิ่งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมปล่อยคาราวานรถลำเลียงสิ่งของจำเป็นเพื่อกระจายลงพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย อาทิ จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด