ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF ประชุมและดูงานเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษานักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๑:๕๓
ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF ประชุมและดูงานเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษานักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส
คณะผู้บริหารมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดย นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ เดินทางเข้าพบ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (กลาง) ผู้อำนายการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และกรรมการมูลนิธิ EDF เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหารือเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิ EDF เพื่อนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด