ภาพข่าว: สถาบัน ลีด บิซิเนส เลี้ยงต้อนรับ มหาวิทยาลัย คอร์เนลล์

อังคาร ๑๗ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๖:๕๖
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณ นายรีวิน เพทายบรรลือ กรรมการบริหาร นายพิธจักษณ์ ยศวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน ลีด บิซิเนสจัดงานเลี้ยงรับรอง นายโจเซฟ อี กลาสโซ รองคณบดีฝ่ายการเงินการบริหารธุรการและองค์กรสัมพันธ์ นายแบรดฟอร์ด เบลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) นายรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัท ดีที กรุ๊ป เนื่องในโอกาสร่วมประชุมวางแผนงาน ถึงทิศทางการพัฒนาผู้นำไทยในปี 2560 ณ สยาม วิสดอม เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด