รัฐมนตรีเกษตรฯ ถกผู้ส่งออกไก่ไทยเสริมแกร่งอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย เพิ่มเป้าตีตลาดโลก หลังประสบผลสำเร็จเกาหลีใต้-สิงคโปร์ไฟเขียวนำเข้าไก่สดไทยแล้ว

อังคาร ๑๗ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๔:๕๐
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เข้าพบเพื่อขอบพระคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ส่งออกอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดทั้งสาธารณรัฐเกาหลีได้เปิดตลาดไก่สดไทยได้แล้ว รวมถึงสิงคโปร์อนุญาตให้โรงงานชำแหละไก่ของไทย จำนวน 20 โรงงาน สามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปประเทศสิงคโปร์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนับว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีของการส่งออกไก่ไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าไก่สดไทยในหลายๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้จากสมาคมผู้ลิต่ไก่เพื่อส่งออกไทยจำนวน 5 แสนบาท และอาหารสัตว์จำนวน 100 ตัน มูลค่า 1 ล้านบาท จากบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ต่อไปอีกด้วย

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจาผลักดันการส่งออกไก่สดไทยในหลายๆ เวทีอย่างต่อเนื่อง หลังไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งกรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทยทั้งระบบ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบสืบย้อนกลับได้จนถึงระดับฟาร์มจนมีมาตรฐานระดับโลก

"ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ อันดับ 3 ของโลก รองจาก บราซิล และสหรัฐอเมริกา และได้รับความเชื่อมั่นจากหลายๆประเทศอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกของไทยส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี และล่าสุดประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น" พลเอก ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับปริมาณการผลิตและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในปี 2559 พบว่า ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกมากกว่า 720,000 ตัน มูลค่ากว่า 92,000 ล้านบาท ซึ่งปริมาณการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นกว่า 7% เมื่อเทียบกับปี 2558 และคาดการณ์ว่าปี 2560 ประเทศไทยจะมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกได้กว่า 750,000ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 96,000 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด