ภาพข่าว: KTAM บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปรษณีย์ไทย

จันทร์ ๑๖ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๔:๑๙
นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายกาหลง ทรัพย์สอาด (ขวา) ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน โดยบลจ.กรุงไทย ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุน มูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด