ชับบ์ประกันภัยมอบ 1,000,000 บาท เป็นของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พฤหัส ๑๒ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๓:๓๒
น.ส.นิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย (กลาง) มอบเงินสนับสนุนการสร้างอาคารสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 1,000,000 บาท แก่พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ที่ 3 จากขวา) ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบพล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพยาบาล แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ กล่าวว่า "ในปี 2560 นี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมีเจตนารมณ์ที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความยินดีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพยาบาลแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 7 ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน โดยชับบ์ประกันภัยหวังว่าการช่วยเหลือด้านสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์การศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนต่างๆ จะมีส่วนช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความแข็งแกร่งทางปัญญา รักการอ่านและแสวงหาความรู้ มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และถือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเนื่องในโอกาสวันเด็กนี้อีกด้วย"

อนึ่ง บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยได้จัดตั้ง "โครงการรวมพลังสามัคคี Hand in Hand" ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ตลอดจนสุขภาพอนามัยของเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งโครงการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการสร้างอาคารประกอบด้วย อาคารสุขศาลา อาคารห้องสมุด อาคารเด็กเล็ก และอาคารเอนกประสงค์ มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด