ภาพข่าว: มอบสินไหมพ.ร.บ. รถเบนซ์ตกร่องถนน 304

อังคาร ๑๐ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๒:๒๓
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา คุณวิวิทย์ วีรชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สายงานธุรการ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ร่วมแสดงความเสียใจและมอบสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 1,245,755 บาท แก่ทายาทครอบครัวถาวรสถิตย์ และครอบครัวรัชตะชัยอนันต์ ผู้ประสบอุบัติเหตุกรณีรถเบนซ์ตกร่องถนน 304 ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 โดยมีคุณสุรีย์ภรณ์ วีรบวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วัดธาตุทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด