ภาพข่าว: บตท. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560

จันทร์ ๐๙ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๖:๐๔
ภาพข่าว: บตท. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2560 แก่นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและประธานคณะกรรมการ บตท. และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด