ภาพข่าว: มอบหนังสือภาคใต้

ศุกร์ ๐๖ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๖:๔๔
ภาพข่าว: มอบหนังสือภาคใต้
นิทานสองภาษา "นิทานแสนเพลิน: เพื่อห้องสมุดของหนู" เป็นโครงการต่อเนื่องด้านการศึกษาครั้งที่ 8 ในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายครรชิต กปิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ที่3จากขวา), นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา (ที่3จากซ้าย) และผู้อำนวยการ กศน. อำเภอต่างๆ เป็นตัวแทนรับมอบจากนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่2จากขวา), นายอาทร เตชะธาดา กรรมการบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด (ขวาสุด) และนายพสคม ทองเจือ ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (ร้านนายอินทร์หาดใหญ่) (ที่2จากซ้าย) ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ของเขตภาคใต้จำนวน 200 โรงเรียน โรงเรียนละ 40,000 บาท มูลค่ารวม 8 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด