ภาพข่าว: “มูลนิธิเลนำคิน” มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศุกร์ ๐๖ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๐:๐๙
เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเลนำคิน (ก่อตั้งโดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด) โดยคุณแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ให้การต้อนรับ รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นตัวแทนอธิการบดีเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเลนำคิน เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมีคุณเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และคุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ร่วมกันมอบทุน ท่ามกลางความยินดีของพนักงานยิบอินซอยซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพข่าว: มูลนิธิเลนำคิน มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้มูลนิธิเลนำคิน เคยมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้ว โดยการมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาทในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้นำไปรวมกับเงินต้นเดิม 2,500,000 บาท รวมเป็นเงินต้นทั้งสิ้น 3,500,000 บาท และจะได้นำดอกผลไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด