ภาพข่าว: ปีใหม่นี้ “แบรนด์ สร้างความดี...เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ"

พฤหัส ๒๙ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๑๙
นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าว เปิด โครงการ "แบรนด์สร้างความดี...เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อเชิญชวนทุกท่านร่วมทำความดี ส่งต่อกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งของก้าวที่สำคัญของผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทั่วประเทศ กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร พรีเซ็นเตอร์โครงการ ณิชชา บุณยากร, ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ, มนอำไพ สิงหเสนี และ ดร.อภิสิทธ์ ฉัตรทนานนท์ ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรม สถานรถไฟฟ้าช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม กรุงเทพฯ

จากซ้าย

1.ดร.อภิสิทธ์ ฉัตรทนานนท์ 2.ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ 3.กชกร แก้วศรชัย 4.ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร5.พุดตาน พงศ์พัฒนา 6.ณิชชา บุณยากร 7.มนอำไพ สิงหเสนี 8.ชินตา กีรติวิทโยฬส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด