ทำความดีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนกำพร้าชายแดนภาคใต้มูลนิธิ EDF

จันทร์ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๐๑
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคจาก นายประสพโชค อิศรางกูร ณ อยุธยา (กลาง) จากกิจกรรมการกุศล "เดินเท้าเปล่าระดมทุนมอบเป็นของขวัญปีใหม่และรอยยิ้มให้แก่เด็กกำพร้าจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" หรือ "Barefoot Charity for Help" สำหรับนายประสพโชค อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้บริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนในความดูแลของมูลนิธิ EDF มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556
ทำความดีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนกำพร้าชายแดนภาคใต้มูลนิธิ EDF

อนึ่ง มูลนิธิ EDF ก่อตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมให้น้อยลงเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยเป็นองค์กรการกุศลภายใต้กฎหมายไทย จดทะเบียนลำดับที่ 255 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้รับมอบรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม "องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์" รางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด