ภาพข่าว: มอบรางวัลเยาวชนพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์

อังคาร ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๑๕
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (คนกลาง) นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)(ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมมอบรางรางวัลแก่เยาวชนในโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2" (Love Your Local Love Your City#2) จำนวน 3 สถาบัน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองโดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอภาพถ่ายล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

คำบรรยายภาพ (จากซ้าย)

(1) นางสาวอำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

(2) นางสาวโอปอร์ ชัยสง่าพงษ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

(3) นางสาวสุมนัสยา โวหาร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(4)นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

(5)นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวสสส.

(6) นางสาวกฤษณา เทวกุล ผู้จัดการโครงการ miniTCDC

(7) นายณัฐิกานต์ ปิ่นจุไร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด