ชับบ์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม “Day of Service” ในเมืองไทย จัดกิจกรรม “[email protected]” ร่วมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาอย่างยั่งยืน

จันทร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๔๑
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Day of Service ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม [email protected] มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย ให้พร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาครูและนักเรียนจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครของ ชับบ์ ไลฟ์ และ ชับบ์สามัคคีประกันภัย กว่า 150 คน
ชับบ์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม Day of Service ในเมืองไทย จัดกิจกรรม English@Heart ร่วมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาอย่างยั่งยืน

กิจกรรม [email protected] เริ่มต้นด้วยการเข้าค่าย Mini English Camp ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก 5 โรงเรียนมาร่วมทำกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย ซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งการทำ

แซนวิชในคลาสสอนทำอาหาร สนุกสนานกับการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ และเล่นเกม Mission Possible โดยให้เด็กๆ จับคู่กับอาสาสมัครชับบ์เพื่อช่วยกันปฏิบัติภารกิจโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบคำถาม อาทิ การค้นหาข้อความลับต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ให้สำเร็จในแต่ล่ะฐานของกิจกรรม

โครงการ Regional Day of Service จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นทุกปีภายใต้ความเชื่อมั่นของชับบ์ในการมุ่งสนับสนุนกิจกรรมในเชิงบวกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงต่อพนักงานและองค์กร ของชับบ์กว่า 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ได้ทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ การมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส รวมถึงการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนนั้นๆ ด้วย

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ชับบ์ได้ริเริ่มโครงการ Regional Day of Service และกิจกรรม [email protected] นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องยาวนานกว่า 1 ปี ที่จะมีโครงการอื่นๆ มาสานต่อด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์อดัม แบรดชอว์ ที่มาร่วมเป็นผู้นำกิจกรรมให้ความรู้กับเรา รวมถึงขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราจัดกิจกรรมในปีนี้"

นิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "สำหรับชับบ์ในประเทศไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนและมอบโอกาสทางการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเขตชุมชนห่างไกลทั่วประเทศ กิจกรรม [email protected] นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะสามารถส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน และยังสามารถกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้กับโรงเรียนประถมอื่นๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการของเรา"

ชับบ์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม Day of Service ในเมืองไทย จัดกิจกรรม English@Heart ร่วมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาอย่างยั่งยืน ชับบ์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม Day of Service ในเมืองไทย จัดกิจกรรม English@Heart ร่วมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด