ภาพข่าว: KGI สนับสนุนสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

พุธ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๐๕ ๑๕:๐๐
กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดให้ นายวิลเลี่ยม ฟาง กรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องสมุด 2 ชั้น ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กๆในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆนี้
เผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
โสรยา พงษ์ประยูร โทร.02-663-3226 ต่อ 61
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด