บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

พฤหัส ๑๕ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๕๕
บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่มีอัตราการเติบโตสูงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

นายสังคม จันสุก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัดผู้เดียว และบริษัท ผลิตภัณฑ์ สวรรค์ยิปซัม จำกัดผู้เดียว ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตเหล็กแผ่นสังกะสี และผู้นำเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นม้วน จากประเทศญี่ปุ่นและไทย โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และบริษัท ผลิตภัณฑ์ สวรรค์ยิปซัม จำกัดผู้เดียว ผู้ผลิตและจำหน่ายแร่ยิปซัม ปูนผงยิปซัม แผ่นยิปซัมสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ DIAMOND PLASTER เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และปรับปรุงมาตรฐานบัญชีให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และวางแผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ซึ่งจะช่วยขยายธุรกิจออกไปได้อย่างมีศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่ง

บริษัทมีแผนเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน ไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจ ขยายกำลังการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าพร้อมทั้งเป้าหมายในการส่งออกของผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศใกล้เคียง เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้าน Home Solution แบบครบวงจร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างในสปป.ลาว และประเทศใกล้เคียงมีอัตราการเติบโตสูง มีการลงทุนก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย โรงแรม จำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายสินค้าของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น เกิดจากปริมาณความต้องการ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการยอมรับการใช้สินค้าของบริษัทในการก่อสร้างมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติและการใช้งานที่เอื้ออำนวยต่อทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ รวมถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอความรู้ เกี่ยวกับสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สินค้าของบริษัทเป็นทางเลือกที่ดีของผู้บริโภค

ทั้งนี้คาดว่าตลาดวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศลาวและกลุ่มประเทศ AEC ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งบริษัทได้เริ่มวางแผนรองรับมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ โดยลงทุนก่อตั้งบริษัท ผลิตภัณฑ์ สวรรค์ยิปซัม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแร่ยิปซัม ผงปูนยิปซัม แผ่นยิปซัมสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ DIAMOND PLASTER เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีปริมาณสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทปรับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศ AEC เนื่องจากที่ตั้งของโรงงานอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ มีความได้เปรียบในด้านการขนส่งสินค้าไปยังประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และยังมีข้อได้เปรียบในด้านแหล่งวัตถุดิบในการผลิต โดยในเบื้องต้นได้เริ่มมีการเจรจากับพันธมิตรในประเทศไทยและเวียดนามแล้ว นายสังคม กล่าว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับ บริษัทสันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว และบริษัท ผลิตภัณฑ์ สวรรค์ยิปซัม จำกัดผู้เดียว โดยบริษัทมีศักยภาพการเติบโตสูงเนื่องจากทีมผู้บริหารเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างมายาวนาน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1989 ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจก็ประมาณเกือบ 30 ปี

"ทั้งนี้ในส่วนของ APMLAO จะเข้ามาช่วยในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมถึงช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และหารือในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่ง และระดมทุนได้ประมาณปลายปี 2017 หรือ ต้นปี 2018 เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต"นายสมภพ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด