ภาพข่าว: HREIT 1st Trading Day

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๒๑
เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เหมราชรีท แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย

มร. เดวิด นาร์โดน (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน กรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่ 5 จากซ้าย) บริษัท เหมราชรีท แมเนจเม้นท์ จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมด้วย คุณวีณา เลิศนิมิตร (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณเกศรา มัญชุศรี (ที่ 8 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมงานการซือ้ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) โดยกองทรัสต์จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่นักลงทุนตลอดระยะเวลาจัดหาผลประโยชน์สูงสุดถึง 60 ปี ซึ่งประมาณการผลตอบแทน ในปีแรกที่ 7.75%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด