ภาพข่าว: เรสท์ แอท 88 ส่งเสริมสินค้า OTOP ไทย ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดสากล

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๔๗
บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด ร้านจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว นำโดย นายณัฐพลปฐมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า (ขวาสุด) และนายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ ผู้จัดการทั่วไป (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ฐานะตัวแทนภาคตะวันออก ในโครงการ "OTOP SELECT โชคดีทวีสุข" โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 77EXPERIENCE ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้ายอดนิยม ได้แก่ กลุ่มกินดี (สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม) อยู่ดี (สินค้าไลฟสไตล์ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (สินค้ากลุ่มความงาม เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร) ดูดี (สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ) ด้วยการเปิดพื้นที่ร้านค้าในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP ไทย ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดสากล ณ ร้านเรสท์ 88 เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: เรสท์ แอท 88 ส่งเสริมสินค้า OTOP ไทย ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดสากล

ลำดับจากซ้าย นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด, นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, นายณัฐพล ปฐมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด