สถาปัตย์ SPU เตรียมโชว์ผลงานด่านซ้าย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๔๔
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้นำผลงานด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ได้นำเสนอ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับองค์กรมหามิตรอารยสถาปัตย์ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทั่วไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2559 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สถาปัตย์ SPU เตรียมโชว์ผลงานด่านซ้าย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016

อีกทั้ง ผศ.กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับโครงการด่านซ้ายฯ ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016 ในวันที่ 1 ธันวาคม2559 อีกด้วย

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด